لوازم خانگی پرشیا | ساندویچ ساز

ساندویچ ساز
10 Years Services
18 Mounth Gauarantee

دو نوع سازنده ساندویچ آنها یک ، دو یا چهار ساندویچ را به شکل های جیبی مثلثی کلاسیک فشار داده و می گیرند. نوع متداول دیگر ساندویچ کوره یا پرس پانینی است. این صفحات باعث پشته شدن صفحات و گاهی اوقات صفحه بالا وزن شده است تا ضمن کباب کردن آن ساندویچ را فشار دهید.

صفحه نمایش
ظرفیت
نوع کنترل
چراغ نشانگر پخت غذا
The All Rightes by Persia France Brands. Designed By NoavaranAd