لوازم خانگی پرشیا | ست کفگیر و ملاقه

ست کفگیر و ملاقه
10 Years Services
18 Mounth Gauarantee

یک ملاقه یا حنا نوعی قاشق است که برای سوپ ، خورش یا سایر مواد غذایی استفاده می شود. اگرچه طرح ها متفاوت است ، یک ملاقه معمولی دارای یک دسته بلند است که در یک کاسه عمیق خاتمه می یابد ، غالباً با کاسه ای که با زاویه ای از دسته قرار می گیرد تا بتواند مایع را از گلدان یا رگ دیگر جدا کند و آن را به یک کاسه انتقال دهد.

تعداد
قابل استفاده در ظروف
دمای مقاومت در برابر حرارت
جنس دسته
The All Rightes by Persia France Brands. Designed By NoavaranAd