لوازم خانگی پرشیا | گوشت کوب برقی

گوشت کوب برقی
10 Years Services
18 Mounth Gauarantee

سیب زمینی پوره وقتی صاف و بدون توده باشد بسیار خوشمزه تر است و ماشا یک ماسه سیب زمینی برقی است که در کمتر از 20 ثانیه نتایج کاملی کسب می کند.

The All Rightes by Persia France Brands. Designed By NoavaranAd