لوازم خانگی پرشیا | میوه خشک کن

میوه خشک کن
10 Years Services
18 Mounth Gauarantee

میوه خشک میوه ای است که تقریباً تمام آب موجود را با روش های خشک کردن از بین برده است. میوه در طی این فرایند کوچک می شود و میوه ای خشک و پر انرژی متراکم باقی می گذارد.

The All Rightes by Persia France Brands. Designed By NoavaranAd