لوازم خانگی پرشیا | همزن

همزن
10 Years Services
18 Mounth Gauarantee

از این دست محصولات برای هم زدن مواد غذایی از جمله آرد با تخم مرغ و ... جهت درست کردن مواد کرممانند استفاده می شود. پرشیا بهترین نوع همزن ها را در اختیار شما قرار می دهد.

The All Rightes by Persia France Brands. Designed By NoavaranAd