لوازم خانگی پرشیا | ترازوی آشپزخانه

ترازوی آشپزخانه
10 Years Services
18 Mounth Gauarantee

دستگاه آشپزخانه ای که برای اندازه گیری وزن مواد اولیه و سایر مواد غذایی استفاده می شود. مقیاس های آشپزخانه در مدل های تعادل یا بهار موجود است.

The All Rightes by Persia France Brands. Designed By NoavaranAd