لوازم خانگی پرشیا | قاشق و چنگال

قاشق و چنگال
10 Years Services
18 Mounth Gauarantee

چنگال یک ظروف است ، اکنون معمولا از فلز ساخته شده است ، که دسته بلند آن در سر خاتمه می یابد که به چندین نوار باریک و اغلب کمی خمیده شاخه می شود که با استفاده از آن می توانید غذاهای نیزه ای برای نگه داشتن آنها برای برش با چاقو یا بلند کردن آنها به دهان استفاده کنید.

The All Rightes by Persia France Brands. Designed By NoavaranAd