لوازم خانگی پرشیا | بخار شوی

بخار شوی
10 Years Services
18 Mounth Gauarantee

تمیز کردن بخار شامل استفاده از بخار برای تمیز کردن است. کاربردهای آن شامل کاربردهای داخلی در تمیز کردن کفپوش ها و از بین بردن کثیفی خانگی و مصارف صنعتی در از بین بردن چربی و کثیفی موتورها می باشد.

The All Rightes by Persia France Brands. Designed By NoavaranAd