لوازم خانگی پرشیا | اتوبخار و سشوار

اتوبخار و سشوار
10 Years Services
18 Mounth Gauarantee

آهن لباس وسیله ای است که هنگام گرم شدن از آن برای فشار دادن لباس ها برای از بین بردن چین و چروک ها و جلوگیری از شیوع بیماری عفونی استفاده می شود. همچنین برای گرم شدن آنها مدت زمان بیشتری طول می کشد ، اما پس از اتمام کار ، بخار تحت فشار قرار می گیرد و ظاهر حرفه ای تری به لباس می کنید.

The All Rightes by Persia France Brands. Designed By NoavaranAd