لوازم خانگی پرشیا | زودپز روگازی

زودپز روگازی
10 Years Services
18 Mounth Gauarantee

پخت و پز فشار فرآیند پخت و پز مواد غذایی با فشار زیاد ، استفاده از آب یا مایع پخت و پز مبتنی بر آب است ، در یک ظرف محکم بسته شده که به عنوان اجاق گاز فشار شناخته می شود.

The All Rightes by Persia France Brands. Designed By NoavaranAd